Smart PV, ora șul viitorului

· Știri din Industrie

Fiind osursă de energie curată, generarea de energie solară fotovoltaică este folosită înmod obișnuitîn viață. Putemvedea generarea de energie fotovoltaică în multe locuri, parcări,acoperișuri de fabrici, acoperișuri de centre comerciale, acoperișuri de vile,precum și lumini stradale, panouri publicitare, case inteligente  

Clădiri fotovoltaice din sticlă

În contextul vârfului de carbon"3060" și al neutralității emisiilor de carbon, țara va creștetreptat intensitatea controlului emisiilor de carbon și a reducerii emisiilorde carbon ale întreprinderilor în viitor, iar cerințele și standardele sale vordeveni din ce în ce mai ridicate, formând probabil un mecanism politic puternicde "producție prin carbon". 

Cât de multe știți despreenergia solară? Următorul

 NIT încontinuă cercetare, explorare și practică

 A deschis chiar și PV+light,PV+top, PV+sand control ......N tipuri de "PV+" modul PV+light   

5G Smart Solar Solar Street Light 

5G Smart Solar Solar Street Light

Fotovoltaic+ Scaun   

Smart Solar PV Scaune solare inteligente 

Smart Solar PV Scaune solare inteligente

Acesta nu este un scaunobișnuit. Partea pe care se află scaunul este un panou fotovoltaic care permiteîncărcarea wireless sau prin cablu a telefonului dumneavoastră. Nu uitați să văuitați în jos la scaunul pe care stați și nu vă mai faceți griji că telefonulrămâne fără baterie. 

Care este principiulacestui lucru? Se bazează pe un sistem de generare a energiei solare, un sistemde stocare a energiei și un sistem de control inteligent, care poate realizaautogenerarea de energie electrică și funcționarea echipamentelor în afararețelei, cu alimentare ecologică, control inteligent, încărcare fără fir, ușorde mutat etc. Este convenabil, sigur și eficient de utilizat și, în modesențial, gratuit. 

Fotovoltaic+ perete   

Clădiri fotovoltaice din sticlă

Exteriorul fostului sediu al Societății deInvestiții în Energie de Stat de pe strada Financiară 

Există o tehnologie numităfotovoltaică pentru clădiri, prin care energia electrică este generată peacoperișuri, pereți, ferestre și pereți cortină din sticlă, permițând caîntreaga clădire să fie alimentată de soare pentru aer condiționat,calculatoare și iluminat. Clădirile cu pereți de sticlă pe care le vedeți înmod normal pe stradă ar putea folosi tehnologia fotovoltaică integrată înclădiri.   

Wisdom Energy (Institutul de Statpentru Energie Nucleară) Perete cortină fotovoltaic

▲Wisdom Energy (Institutul de Statpentru Energie Nucleară) Perete cortină fotovoltaic 

Există două tipuri demodule fotovoltaice pentru clădiri, unul este atașat la suprafața clădirii ca o"mască de aur", care este ușor și moale ca material, numit module fotovoltaiceflexibile cu peliculă subțire, care poate fi tăiat, îndoit și pliat în funcțiede forma clădirii, iar cel cu plăci ca o armură se numește module fotovoltaicecu peliculă subțire de cupru, indiu, galiu și seleniu, care este greu camaterial și poate genera electricitate prin lumină slabă. Celălalt tip esteasemenea "cămășilor din pânză de fier", care își transformă corpul înarmă, folosind materiale fotovoltaice pentru a face acoperișuri, copertine șichiar pereți exteriori ai clădirilor, astfel încât întreaga clădire să fie ca oplantă verde, generând energie prin iradierea luminii solare, fiind astfelcunoscută și sub numele de Acesta este motivul pentru care este, de asemenea,cunoscută sub numele de tehnologie de economisire a energiei "clădiriiverzi". 

Imaginați-vă dacă toate casele în carelocuim ar adopta tehnologia de integrare fotovoltaică a clădirilor, nu numai căam putea folosi energia solară pentru a genera electricitate și am aveaelectricitate inepuizabilă, dar și pentru a îmbunătăți căldura și efectul deeconomisire a energiei clădirii, clădirea devine caldă iarna și răcoroasă vara,nu mai trebuie să ne facem griji cu privire la facturile de electricitate, numai trebuie să ne facem griji cu privire la poluarea mediului, nu mai trebuiesă ne facem griji cu privire la ceață. 

Fotovoltaic+ Top   

5.54MWp Proiect de generare a energieifotovoltaice distribuite în comunitatea Tianjin Gang Shi

▲5.54M