O nouă regulă în Parlamentul European: toate clădirile noi trebuie să aibă energie solară pe acoperișuri până în 2028!

· Știri din Industrie

Marțea trecută, membrii Parlamentului European au votat cu 343 de voturi pentru, 216 voturi împotrivă și 78 de abțineri pentru adoptarea unui proiect de măsură care vizează creșterea ratei de renovare și reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Membrii Parlamentului vor negocia acum cu Consiliul pentru a conveni asupra formei finale a proiectului de lege.
Propunerea de directivă revizuită privind performanța energetică a clădirilor (EPBDII:Energy Performance of Buildings Directive) prevede ca toate clădirile noi să utilizeze sisteme solare pentru acoperișuri până în 2028, iar clădirile domestice renovate să utilizeze sisteme solare pentru acoperișuri până în 2032. Puteți citi "Ghidul Maysun pentru achiziționarea de sisteme fotovoltaice"

broken image

Contextul proiectului de lege

Anterior, la 15 decembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă care reglementează aspecte-cheie ale decarbonizării în sectorul clădirilor, ca parte a așa-numitului pachet "Fit for 55". Noua Lege europeană privind clima (iulie 2021) încorporează obiectivele pentru 2030 și 2050 în legislația europeană obligatorie.
În 2022, Comisia a lansat Inițiativa privind acoperișurile solare, care impune ca toate clădirile publice, comerciale și rezidențiale noi să instaleze sisteme fotovoltaice în mod progresiv.
Până în prezent, a fost adoptată o versiune revizuită a Directivei EPBDII privind performanța energetică a clădirilor, care vizează integrarea aplicațiilor fotovoltaice și de stocare a energiei în renovarea și proiectarea clădirilor și accelerarea decarbonizării clădirilor existente, directiva actualizată extinzându-și domeniul de aplicare pentru a include reducerea emisiilor provenite de la clădiri, nu doar îmbunătățirea performanței lor energetice.

broken image

Planurile și impactul directivei

Directiva are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a consumului de energie în sectorul clădirilor din UE până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050. De asemenea, directiva se concentrează pe creșterea ratei de modernizare energetică a clădirilor ineficiente și pe îmbunătățirea schimbului de informații privind performanța energetică.
 Clădirile noi vor avea emisii zero începând cu 2028
 Măsuri care să contribuie la reducerea costurilor energetice și la combaterea schimbărilor climatice
 Măsuri de sprijin pentru gospodăriile vulnerabile
 Clădirile sunt responsabile pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră

Directiva prevede că, până în 2030, clădirile rezidențiale casnice trebuie să atingă cel puțin clasa de performanță energetică E, iar clasa D până în 2033. Clasele variază de la A la G, G corespunzând celor mai puțin performante 15% din clădirile din statele membre. Clădirile non-casnice și clădirile publice vor trebui să obțină același rating până în 2027 și, respectiv, 2030. În același timp, directiva propune ca planurile naționale de renovare să includă scheme de sprijin pentru a facilita accesul la subvenții și finanțare, să se acorde o primă semnificativă pentru renovarea profundă, în special pentru clădirile cu cele mai slabe performanțe, și să se acorde subvenții și ajutoare specifice pentru gospodăriile vulnerabile.

Termenul limită este 2026 pentru clădirile noi ocupate, exploatate sau deținute de organisme publice și 2032 pentru clădirile de uz casnic care fac obiectul unor renovări majore. Monumentele sunt excluse din noile norme și permit țărilor UE să excludă clădirile protejate pentru valoarea lor arhitecturală sau istorică excepțională, clădirile tehnice, clădirile cu utilizare temporară și bisericile și lăcașurile de cult.
Atunci când sunt vândute, închiriate, contractate în cadrul unor noi acorduri sau supuse unor renovări majore, clădirile vor fi obligate să își îmbunătățească eficiența energetică prin lucrări de izolare, îmbunătățiri ale sistemului de încălzire și alte măsuri.

broken image

Ce ar trebui să facem

Pe fondul crizei energetice, Europa se străduiește să își atingă obiectivele de decarbonizare pentru 2030 și 2050. În condițiile în care prețurile energiei convenționale cresc rapid, iar energiile regenerabile devin o parte mai mare a energiei, energia fotovoltaică pe acoperiș, cu costuri reduse și randament ridicat, reprezintă alegerea rentabilă. În diferite locuri au fost introduse măsuri politice, cum ar fi subvenții guvernamentale, scutiri de taxe și reduceri de taxe, precum și aprobări accelerate de conectare la rețea, pentru a încuraja dezvoltarea energiei fotovoltaice distribuite. Pentru noi, instalarea panourilor solare fotovoltaice cât mai devreme posibil este, fără îndoială, cea mai bună opțiune. Citiți "Perioada de recuperare a investiției pentru instalarea de panouri fotovoltaice" de la Maysun

broken image

Maysun Solar, în calitate de producător de module fotovoltaice cu 15 ani de experiență profesională, vă poate oferi panouri solare de înaltă calitate, faceți clic pe butonul de mai jos pentru a ne contacta pentru o ofertă de produse.